Megszületett Kitaibel Pál

256 éve, 1757. február 3-án született Kitaibel Pál, a Kárpát-medence „tudományos felfedezője”. Összegyűjtötte és leírta Magyarország növényeit, kőzeteit és ásványvizeit. Kora természettudományainak szinte minden ágában dolgozott.
Már egyetemi évei alatt is érdekelték a növények, s mivel ez időben a botanikát önálló tudományszakként még nem tanították, kedvenc tárgyának elsajátítását az orvosi oklevél megszerzésével kényszerült összekapcsolni. A Kárpátokkal övezett történelmi Magyarország jelentős része akkoriban növénytani (különösen pedig növényföldrajzi) tekintetben “terra incognita”, ismeretlen föld volt, bárhova utazott, a tudomány számára leíratlan, fel nem fedezett fajokat talált.
Kitaibel nagy felfedező útjai közel 20 000 kilométert tettek ki. Ezeket a kor viszonyainak megfelelően kocsival és lóháton, a hegyekben gyalog tette meg. A terepen eltöltött napok száma – naplóinak tanúsága szerint 1247 volt, utazásairól pontos naplót vezetett. Az 1804 utáni naplói sajnos még ma is kiadatlanok.