Galileót felszólították, hogy ismerje el tévedését

397 éve, 1616. február 22-én V. Pál pápa felszólította Galileo Galilei olasz természettudóst, hogy ismerje el: tévedett, amikor azt állította, hogy a Föld a Nap körül kering. Ezt a heliocentrikus világképet az egyház szigorúan elítélte, mivel vallási téziseinek megdöntését látta bennük. Az új teória szükségesnek tartotta, hogy a Bibliát a természettudomány által bebizonyított tényekkel magyarázzák. A Szentszék eretneknek és dogmatikai tévedésnek tartotta ezt a nézetet, ezért felszólította Galileit, hogy vonja vissza állításait.