Tizenhat év után újra üstökösben gyönyörködhetünk hazánk egén

Szabadszemmel is jól észlelhető üstököst utoljára 16 évvel ezelőtt láthattunk a hazai égbolton.Ekkor, 1997 márciusában a Hale-Bopp kométa fényes látványosságként ragyogott az alkonyati égen.

Most ismét hasonló égi látványosságra lesz esélyünk március első napjaitól. A C/2011 L4-es katalógusszámú Panstarrs-üstököst  a hawaii Manua Kea Obszervatóriumban fedezték fel, 2011-ben. Magyarországról először tavaly májusban, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének 1 méteres átmérőjű Scmidt-teleszkópjával sikerült megfigyelni a ritka égi vándort. Az ekkor még csak nagyteljesítményű csillagászati távcsövekkel észlelhető üstökös a késő tavaszi, illetve a nyári égbolt déli részén látható Skorpió csillagképben tartózkodott. A Panstarr-üstökös 2012 májusában érte el a  Mars és a Jupiter közötti nagy aszteroida-öv peremvidékét,  a Földtől számítva 3,5 Csillagászati Egység (1 CSE a Föld-Nap távolsággal egyenlő, 149,9 millió kilométer) távolságban.

A déli féltekéről már most is jól megfigyelhető a Panstarrs-üstökös

A déli féltekén már jelenleg is jól megfigyelhető az üstökös. Magyarországon március 8-tól közvetlenül napnyugta után, a nyugati látóhatár peremén érdemes keresni.  A Panstarrs-üstökös március 10-én lesz legközelebb a Naphoz. Ekkor mindössze 0,3 CSE távolságra fog elsuhanni központi csillagunktól, a Naphoz legközelebbi bolygó, a Merkúr pályáján belül. Ezt követően fokozatosan eltávolodik a Naptól, így jelentősen javulhat a láthatósága. A szakemberek az üstökös várható maximális látható fényességét +1 és +3 magnitúdó körüli értékre becsülik. Az üstökösök fényességét nem lehet előre pontosan kiszámítani. Az égitest látható fényességet egyaránt befolyásolja az üstökösmag mérete, a szilárd kőzetkomponensből álló magot összecementáló kozmikus jég tömege, valamint a kométa Naptól való távolsága. Amikor az üstökös a Nap felé halad, a növekvő hőenergia hatására a mag  jégburka olvadni kezd. Az elpárolgó gáz és poranyag először a mag körül koncentrálódik, kialakítva az elmosódott kómát. Amikor a kométa még közelebb kerül a Naphoz, a felerősödő sugárnyomás a gáz és poranyagot az üstökös haladásával ellentétes irányba taszítja, létrehozva ezzel az égi vándor leglátványosabb részét, a hosszú, világító csóvát.

Március közepétől a Panstarrs-üstökös egyre magasabban áll majd a horizont felett, így jelentősen javulhat az észlelhetősége is. Naphoz közelsége miatt, várhatóan jól látható hosszú csóvával fog rendelkezni. Szabadszemmel egészen április első feléig követhetjük nyomon a kométát, de kisebb távcsövekkel még ezután is hetekig megfigyelhetjük.

Az üstökös helyzet illetve észlelhetősége márciusban

A hazánkban működő bemutató csillagvizsgálók felkészültek a ritka égi vándor távcsöves bemutatására. Budapesten – többek között – az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban teleszkópon keresztül is szemügyre vehetik az érdeklődők a Panstarrs-üstököst.

 

Fotók: Jerry Lodguss, Ignacio Diaz balbio,Sky and Telescope, WordPress,