Gyerekek hoztak létre egy új nyelvet Ausztráliában

Még ma is születnek új nyelvek – ahogy az elzárt észak-asztráliai falu, Lajamanu fiataljai ezt bebizonyították. A warlpiri rampaku („enyhe” warlpiri) egy bennszülött nyelv új változata, amiből hasonlóan nőtt ki, mint az olasz a latinból. Első beszélői még ma is élnek.

A warlpiri rampakut 700 lakos közül 350 ember beszéli úgy, mintha saját anyanyelve volna. Lamajanu lakoasságát a warlpiri népcsoport teszi ki, akik az „erős” warlpirit beszélik. A 35 év alatti korosztály többsége viszont az „enyhe” változatot választja a mindennapi kommunikáció során. Sokan egy angolból származó kreol nyelvet is beszélnek, a Kriolt.

Lajamanu lakosainak ősi nyelve több ízben keveredett az angollal, sok szó a warlpiri nyelvben angol eredetű. A Kriol nyelv kialakulása is ennek a folyamatnak tudható be. Viszont a warlpiri rampaku nem különböző nyelvek egyszerű keveréke. A lakosok olyan nyelvtani szabályokat keltettek életre, melyek eddigi nyelveikben nem fordultak elő. „Világos, hogy egy új anyanyelvről van szó” – állapította meg Peter Bakker, a dániai Aarhus Egyetem nyelvész professzora.

A nyelv két folyamat eredményeként születhetett. Feltehetőleg azzal kezdődött, hogy a szülők a használatban lévő három nyelv keverékén szóltak kisgyermekeikhez, amikor beszélni tanultak. A gyerekek úgy vették, mintha ez lenne az ő anyanyelvük, és meglepő újításokat vezettek be – különösen a mondattanban és az igeszerkezetekben.

Emellett szerepet játszhatott az „enyhe” warlpiri létrejöttében Lajamanu izolált fekvése, illetve létesülésének múltja. A legközelebbi kereskedelmi központig több,  mint 500 km-t kell utazni, így a falu nem tudott a külvilággal szoros kapcsolatot kialakítani. Lakosait egy másik faluból telepítették át 1948-ban, akik többszöri visszatérési kísérlet után fogadták csak el otthonuknak az új földdarabot. Történetük arra enged következtetni, hogy az új nyelv identitásképző szerepet is betölthetett a népcsoport életében.

Gyerekek alakították ki, és főként a fiatalok beszélik, talán azt hangsúlyozva, hogy ők Észak-Ausztrália warlpiri népcsoportjai közül a Lamajanu közösség tagjai. Az új nyelv mára olyan élénken él a fiatalok körében, hogy az kezd kérdésessé válni, meg tudják-e őrizni a falu lakói a korábbi „erős” warlpirit. Bár az idősebb korosztály szeretné megtartani, a gyerekek idővel ráunhatnak a többnyelvűségre, és lehetséges, hogy a saját maguk által kitalált nyelv mellett döntenek.

http://www.nytimes.com

fotók: http://ozoutback.com.au